دوشنبه 18 اسفند 1399

دکتر عباسعلی اللهیاری

dr picture

حکم رئیس سازمان

در اجرای ماده (8) قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/2/15 مجلس شورای اسلامی، در دو مرحله که مرحله نخست با برگزاری انتخابات در سراسر کشور و مرحله دوم با تایید اعضای شورای مرکزی سازمان انجام گرفت، جناب آقای دکتر عباسعلی اللهیاری طی حکمی از طرف رئیس جمهور در مورخ 1391/2/22 به ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدند.

سوابق تحصیلی، علمی و اجرائی رئیس سازمان

سوابق تحصيلی

 • ديپلم اقتصاد اجتماعی از دبيرستان اديب كرمانشاه با رتبه ممتاز
 • كارشناسی روان‌شناسی بالينی از دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه اول
 • كارشناسی ارشد روان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبايی (ره) با رتبه اول
 • دكترای روان‌شناسی از دانشگاه تربيت مدرس
 • رتبه نخست دانشجوی نمونه كشوری در مقطع دكتری سال 74

سوابق علمی و اجرايی

 • دانشيار دانشگاه تربيت مدرس درحوزه روانشناسي باليني ، آسيب شناسي رواني ورواندرماني
 • مدير كل مراكز خدمات روان‌شناسی و مشاوره بنياد شهيد انقلاب اسلامی
 • معاون امور خانواده انجمن اوليا و مربيان كشور
 • معاون برنامه‌ريزی گروه تلويزيونی شاهد
 • مدير كل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستی كشور
 • طراح و كارشناس برنامه گفتگوی جوان شبكه سوم سيما
 • عضو شورايعالی برنامه‌ريزی سازمان بهزيستی كشور
 • نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در دو دوره متوالی
 • رييس كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
 • عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
 • عضو كميسيون تلفيق بودجه به مدت هشت سال
 • عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در صندوق ذخيره اسكناس بانك مركزی
 • عضو شورای مركز پژوهش‌های مجلس
 • عضو شورايعالی انقلاب فرهنگی
 • عضو شورايعالی جوانان
 • عضو هيئت امنای دانشگاه رازی كرمانشاه
 • عضو شورايعالی برنامه‌ريزی و توسعه استان كرمانشاه
 • عضو هيئت تحريريه مجلات علمی پژوهشی
 • عضو گروه دوستی ايران و انگليس در مجلس شورای اسلامی
 • شركت در سی و يكمين اجلاس جهانی يونسكو در پاريس به عنوان نماینده رياست جمهوری اسلامی ايران
 • شركت در اجلاس سران برای حقوق جوانان در نيويورك به عنوان صاحب نظر
 • بررسی نظام‌های آموزشی كشورهای انگلستان، سوئد، سوئيس و ارايه نتايج به كميسيون‌های مجلس
 • سفر به روسيه و بررسی زمينه‌های همكاری علمی و فناوری با مؤسسه سی چی نوای روسيه
 • معاون پارلمانی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • رييس كميسيون روان‌شناسی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • طراح و بنيانگذار سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در مجلس شورای اسلامی
 • عضو شورای تخصصی سلامت رسانه ملی
 • عضو شورای عالی راهبردی سازمان بهزیستی کشور