شنبه 9 اسفند 1399

اعضاي شوراي استان زنجان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر اباذر چراغی رييس
2 دکتر غلامحسین انتصارفومنی نايب‌ رييس
3 دکتر مسعود حجازی دبير
4 سید عبدالله احمدی قلعه خزانه دار
5 دکتر قمر کیانی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: زنجان - دانشگاه آزاد - سایت امام - دانشکده علون تربیتی - طبقه سوم - گروه روان شناسی


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 02414260057 - 02417278345

 

شماره حساب شورای استان: 0107963878000