دوشنبه 15 آذر 1395

اعضاي شوراي استان زنجان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر مسعود حجازی رييس
2 دکتر غلامحسین انتصارفومنی نايب‌ رييس
3 دکتر اباذر چراغی دبير
4 سید عبدالله احمدی قلعه خزانه دار
5 دکتر قمر کیانی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: زنجان٬خ پایین کوه٬ دانشگاه ازاد اسلامی زنجان٬ سایت امام٬ دانشکده علوم تربیتی٬ طبقه سوم٬ گروه روانشناسی.


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 02414260057 - 02417278345

 

شماره حساب شورای استان: 0107963878000