دوشنبه 29 دی 1399

اعضاي شوراي استان سمنان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر اسحق رحیمیان بوگر رييس
2 محمدرضا جهان نايب‌ رييس
3 مریم صالحیان دبير
4 مهدی زایر خزانه دار
5 دکتر سیدموسی طباطبایی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: سمنان-میدان مشاهیر-خیابان یاسر-روبروی طباخی صدقی-طبقه فوقانی پدیده نوین


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 02313324971 - 02313324971

 

شماره حساب شورای استان: 0108158653009