دوشنبه 18 اسفند 1399

اعضاي شوراي استان مازندران

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر بهرام میرزائیان رييس
2 دکتر رمضان حسن زاده نايب‌ رييس
3 رضا دنیوی دبير
4 دکتر یارعلی دوستی خزانه دار
5 غلامرضا خلیلی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: ساری-خیابان فرهنگ-خیابان پیوندی - نبش پیوند 2-پلاک


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 01133259528

 

شماره حساب شورای استان: 0215358036006