دوشنبه 6 بهمن 1399

اعضاي شوراي استان مرکزی

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر منصور عبدی رييس
2 دکتر حسن حیدری نايب‌ رييس
3 دکتر هومن نامور دبير
4 اعظم طاهری خزانه دار
5 عباس بیگی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: اراک-میدان هفت تیر (سه راه ارامنه) - خیابان شکرایی - کوچه شهید شفیعی


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 08612225412

 

شماره حساب شورای استان:  0109278900005