دوشنبه 29 دی 1399

اعضاي شوراي استان قم

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 زهره عباسی رئيس
2 دکتر محمد مهدی صفورائی نايب‌ رئيس
3 مبین صالحی دبير
4 محمدرضا احمدی خزانه دار
5 فردوس محمدی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: قم- بلوار امین- کوی 3 - ساختمان سپیدار - طبقه اول - مرکز مشاوره فرحان


تلفن تماس با دفتر شورای استان:4 - 02532942780

 

شماره حساب شورای استان:  -