سه‌شنبه 3 بهمن 1396

اعضاي شوراي استان قم

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر محمدرضا احمدی رييس موقت
2 دکتر محمد مهدی صفورائی نايب‌ رييس موقت
3 - دبير
4 مبین صالحی خزانه دار موقت
5 - بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: قم- بلوار امین- نبش کوچه 33- مرکز مشاوره مرکزی- دفتر سازمان نظام روان شناسی استان قم


تلفن تماس با دفتر شورای استان:28518510251

 

شماره حساب شورای استان:  -