دوشنبه 25 آذر 1398

اعضاي شوراي استان فارس

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر علیرضا فیلی رييس
2 دکتر مرتضی لطیفیان نايب‌ رييس
3 دکتر ژاله رفاهی دبير
4 دکتر نادره سهرابی خزانه دار
5 دکتر نازنین هنرپروران بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: شیراز - خیابان معالی آباد - کوچه یک شریعتی - ساختمان پارسا - طبقه 6 - واحد 12


تلفن تماس با دفتر شورای استان:07136351132 (روزهای یک شنبه و سه شنبه 4 تا 8 عصر)

09173055447 (روزهای یک شنبه و سه شنبه 8 تا 12 صبح)

 

شماره حساب شورای استان: 0106856168002