دوشنبه 29 دی 1399

اعضاي شوراي استان ایلام

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 رحمت رمضانی رييس
2 امیر عبدالحسینی نايب‌ رييس
3 الیاس نیازی دبير
4 سید محمد موسوی خزانه دار
5 اکبر ملک احمدی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: ایلام - بلوار سید الشهدا نرسیده به بازار پشت مجتمع پاییز دفتر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان ایلام


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 08433362405 نمابر 08433333939

 

شماره حساب شورای استان: 0108101854000