پنج‌شنبه 23 مرداد 1399
news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي باليني

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي باليني روز دوشنبه 27 خرداد ماه به رياست جناب آقاي دكتر دژكام و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/3/29

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌سنجي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌سنجي روز دوشنبه 27 خرداد ماه به رياست جناب آقاي دكتر پاشا شريفي و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/3/29

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي روز چهارشنبه 29 خرداد ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/3/29

news image

اعلام نرخ تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1392

پیرو درخواستهای مکرر روانشناسان و مشاوران محترم عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام نرخ تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1392، در یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای مرکزی سازمان نرخ تعرفه سال جاری مصوب گرديد. ...

1392/2/8

news image

اعلام تعرفه مصوب حق عضویت و هزینه صدور پروانه اشتغال و مراکز سال 92

در یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای مرکزی سازمان نرخ تعرفه مصوب حق عضویت و هزینه صدور پروانه اشتغال و مراکز سال جاری مصوب گرديد. ...

1392/2/8

news image

اطلاعيه هيات مركزي رسيدگي به تخلفات صنفي-حرفه‌اي

طبق اعلام هيات مركزي رسيدگي به تخلفات صنفي - حرفه اي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران درمان دارويي جزء خدمات قابل قبول ارائه از سوي جامعه روانشناسان و مشاوران كشور نمي باشد. ...

1392/1/28

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي تربيتي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي تربيتي روز دوشنبه 21 اسفند ماه به رياست جناب آقاي دكتر فرزاد و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1391/12/22

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي روز دوشنبه 21 اسفند ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1391/12/22

news image

پيام رياست سازمان به سومين كنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي سازماني ايران

رياست محترم سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران در پيامي خطاب به سومين كنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي – سازماني ايران ضمن آرزوي توفيق براي دست اندركاران اين كنگره، سرفصل هايي را براي پيشبرد اهداف و شكوفايي اين رشته اعلام نمودند. ...

1391/12/15

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي روز دوشنبه 7 اسفند ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1391/12/7