سه‌شنبه 1 بهمن 1398
news image

حضور معاون رئیس جمهور در شورای مرکزی سازمان

معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، جناب آقای دکترابراهیم‌عزیزی، روز دوشنبه مورخ 1391/1/28 در جلسه شورای مرکزی سازمان حضور یافتند... ...

1391/1/30

news image

اطلاعیه شماره ده ستاد مرکزی انتخابات

نتیجه نهائی شمارش آرای انتخابات سومین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور منتشر شد... ...

1390/12/10

news image

اطلاعیه شماره نه ستاد مرکزی انتخابات

نتیجه شمارش آرای 18 حوزه انتخابیه مربوط به انتخابات سومین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور اعلام شد... ...

1390/12/7

news image

اطلاعیه شماره هشت ستاد مرکزی انتخابات

اطلاعیه شماره هشت ستاد مرکزی انتخابات سومین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور انتشار یافت... ...

1390/12/5

news image

اطلاعیه شماره هفت ستاد مرکزی انتخابات

نحوه ی انجام عضویت در روز رای گیری انتخابات سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی کشور، اعلام شد... ...

1390/12/3

news image

نشانی حوزه های انتخابیه استان ها

نشانی حوزه های انتخابیه ی استان ها، از سوی ستاد مرکزی انتخابات سومین دوره ی شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی کشور، اعلام شد... ...

1390/12/2

news image

اطلاعیه شماره شش ستاد مرکزی انتخابات

دستورالعمل اجرایی و آیین‌نامه انتخابات سومین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور به همراه برگ وکالت رأی بر روی سایت سازمان قرار گرفت... ...

1390/12/1

news image

اطلاعیه شماره پنج ستاد مرکزی انتخابات

نشانی حوزه های انتخابیه ی شهر تهران اعلام شد... ...

1390/11/29

news image

اطلاعیه شماره چهار ستاد مرکزی انتخابات

اطلاعیه ی شماره 4 ستاد مرکزی انتخابات سومین دوره ی شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی کشور منتشر شد... ...

1390/11/20

news image

نخستین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

نخستین کنگره‌ی روان‌شناسی اجتماعی ایران در روزهای اول و دوم اسفندماه سال‌جاری در تهران برگزار می‌شود... ...

1390/11/11