يكشنبه 1 ارديبهشت 1398
news image

اطلاعیه شماره هفت ستاد مرکزی انتخابات

نحوه ی انجام عضویت در روز رای گیری انتخابات سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی کشور، اعلام شد... ...

1390/12/3

news image

نشانی حوزه های انتخابیه استان ها

نشانی حوزه های انتخابیه ی استان ها، از سوی ستاد مرکزی انتخابات سومین دوره ی شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی کشور، اعلام شد... ...

1390/12/2

news image

اطلاعیه شماره شش ستاد مرکزی انتخابات

دستورالعمل اجرایی و آیین‌نامه انتخابات سومین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور به همراه برگ وکالت رأی بر روی سایت سازمان قرار گرفت... ...

1390/12/1

news image

اطلاعیه شماره پنج ستاد مرکزی انتخابات

نشانی حوزه های انتخابیه ی شهر تهران اعلام شد... ...

1390/11/29

news image

اطلاعیه شماره چهار ستاد مرکزی انتخابات

اطلاعیه ی شماره 4 ستاد مرکزی انتخابات سومین دوره ی شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی کشور منتشر شد... ...

1390/11/20

news image

نخستین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

نخستین کنگره‌ی روان‌شناسی اجتماعی ایران در روزهای اول و دوم اسفندماه سال‌جاری در تهران برگزار می‌شود... ...

1390/11/11

news image

اطلاعیه شماره سه ستاد مرکزی انتخابات

اطلاعیه ی شماره سه ستاد مرکزی انتخابات سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی کشور به همراه تقویم انتخابات، منتشر شد... ...

1390/11/10

news image

اطلاعیه شماره دو ستاد مرکزی انتخابات سازمان

اطلاعیه ی شماره دو ستاد مرکزی انتخابات سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی کشور در خصوص سومین دوره ی شورای مرکزی و هیات بازرسان، اعلام شد... ...

1390/11/5

news image

اطلاعیه شماره چهار ستاد مرکزی انتخابات شوراهای استانی

اطلاعیه شماره 4 ستاد مرکزی انتخابات شوراهای استانی قزوین، قم، کهکلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان، همدان و فهرست اسامی داوطلبان، اعضای کمیسیون­ ها و هیات­ های نظارت و مکان برگزاری انتخابات، اعلام شد... ...

1390/10/22

news image

دستور العمل برگزاری انتخابات شوراهای استانی اعلام شد

دستور العمل برگزاری انتخابات شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی کشور در شش استان: قزوین، قم، کهکلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان و همدان اعلام شد... ...

1390/10/19