چهار‌شنبه 29 خرداد 1398
news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز دوشنبه 6 آذر جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي با حضور اعضاي كميسيون و موضوع مصاحبه از اشخاص متقاضي دريافت پروانه برگزار گرديد. ...

1391/9/13

news image

امضاء تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز يكشنبه 21 آبان ماه سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران و دانشگاه آزاد اسلامي واحد روهن با امضاء تفاهم‌نامه اي همكاريهاي في ما بين را گسترش دادند. ...

1391/9/13

news image

برگزاري جلسه كميسيون رسيدگي به تخلفات صنفي - حرفه اي

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز دوشنبه 6 آذر سومين كميسيون رسيدگي به تخلفات صنفي – حرفه اي در سال جاري با حضور اعضاي كميسيون برگزار گرديد. ...

1391/9/12

news image

برگزاري كميسيون تخصصي روانشناسي ورزشي

به گزارش روابط عمومي سازمان ، روز چهارشنبه اول آذر ساعت 9:30 صبح كميسيون تخصصي روانشناسي ورزشي با موضوع تبادل نظر درباره سازماندهی در شیوه بکارگیری روان شناسان ورزشی برگزار شد. ...

1391/9/12

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي اجتماعي

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز دوشنبه 6 آذر جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي اجتماعي با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي دكتر اللهياري و اعضاي كميسيون برگزار گرديد. ...

1391/9/12

news image

برگزاري جلسه كميسيون روانشناسي

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز دوشنبه 29 آبان جلسه كميسيون روانشناسي با حضور اعضاي كميسيون برگزار گرديد. ...

1391/9/11

news image

برگزاري جلسه كميسيون روانشناسي تربيتي

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز دوشنبه 29 آبان جلسه كميسيون روانشناسي تربيتي با حضور دكتر فرزاد رييس كميسيون و اعضاي كميسيون درسازمان نظام روانشناسي برگزار گرديد. ...

1391/9/11

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي صنعتي - سازماني

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز دوشنبه 6 آذر جلسه كميسيون روانشناسي صنعتي - سازماني با حضور اعضاي كميسيون و بررسي پروانه‌هاي مورد بحث برگزار گرديد. ...

1391/9/11

news image

تحويل پروانه اشتغال (آذر 91)

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز چهارشنبه 1 آذر در تالار سلام و با حضور رياست سازمان تعدادي از پروانه‌هاي اشتغال آماده تحويل اعطاء گرديد. در اين جلسه رياست سازمان اهداف و دورنماي آينده سازمان را براي حاضرين تشريح نموده و به بيان راهكارها و پيشنهادهايي براي پيشرفت آنها پرداختند. ...

1391/9/10

news image

نتیجه ششمين آزمون علمی ـ حرفه ای اعلام شد

در اجراي مصوبه شوراي مركزي سازمان مبني بر برگزاري آزمون حرفه اي ، ضمن تقدير و تشكر از كليه عزيزان شركت كننده در ششمين آزمون كتبي علمي - حرفه اي سازمان ، بدين وسيله اسامي گروه مشاوره كه موفق به دريافت نمره قبولي شده اند اعلام مي گردد. ...

1391/8/17