چهار‌شنبه 9 فروردين 1396
news image

دیدار دکتر عباسعلی اللهیاری ریاست محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی با جناب آقای دکترعلی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

درمورخه 1392/6/5 جناب آقای دکتر عباسعلی اللهیاری رئیس محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با جناب آقای دکترعلی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ملاقات حضوری و خصوصی داشتند. ...

1392/6/18

news image

پیام تسلیت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران شهادت امام جعفر صادق (ع) را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت می گوید. ...

1392/6/10

news image

تسلیت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت رجایی و باهنر

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران هشتم شهریور روز شهادت شهیدان رجایی و باهنر را تسلیت می گوید. ...

1392/6/6

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي باليني

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي باليني روز دوشنبه 4 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر دژكام و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/6/6

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي تربيتي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي تربيتي روز دوشنبه 4 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر فرزاد و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/6/6

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌سنجي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌سنجي روز دوشنبه 4 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر پاشا شريفي و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/6/6

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي كودكان استثنايي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي كودكان استثنايي روز دوشنبه 4 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر افروز و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت ...

1392/6/6

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي روز دوشنبه 4 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/6/6

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي روز چهارشنبه 6 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/6/6

news image

انجمن روان شناسی سلامت ایران

با یاری خداوند بار دیگر سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور بر قله اقتدار و سرفرازی قرار گرفت ...

1392/6/3