چهار‌شنبه 29 دی 1395
news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌سنجي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌سنجي روز دوشنبه 4 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر پاشا شريفي و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/6/6

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي كودكان استثنايي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي كودكان استثنايي روز دوشنبه 4 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر افروز و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت ...

1392/6/6

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي روز دوشنبه 4 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/6/6

news image

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي روز چهارشنبه 6 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. ...

1392/6/6

news image

انجمن روان شناسی سلامت ایران

با یاری خداوند بار دیگر سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور بر قله اقتدار و سرفرازی قرار گرفت ...

1392/6/3

news image

انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

تقدیر رئیس انجمن علمی روان شناسی بالینی ایران از جناب آقای دکتر اللهیاری ...

1392/6/3

news image

انجمن روان شناسی ایران

تقدیر رئیس هیأت مدیره انجمن روان‌شناسی ایران از جناب آقای دکتر اللهیاری ...

1392/6/3

news image

انجمن مشاوره ایران

تقدیر رئیس انجمن مشاوره ایران از جناب آقای دکتر اللهیاری ...

1392/6/3

news image

انجمن مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره ایرانیان

تقدیر رئیس انجمن مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره ایرانیان از جناب آقای دکتر اللهیاری ...

1392/6/3

news image

پيام تبريك سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور به مناسبت هفته دولت و روز كارمند

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور هفته دولت و روز کارمند را به تمامی مدیران و کارمندان زحمت کش نظام مقدس جمهوری اسلامی تبریک عرض می کند. ...

1392/6/2