دوشنبه 22 مهر 1398
news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

انصراف سرکار خانم دکتر آمنه سادات کاظمی و سرکار خانم دکتر بانودخت نجفیان پور از نامزدی در انتخابات ...

1395/4/24

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

نامزدها با توجه به عدم معرفی نماینده در زمان مقرر هیچگونه نماینده ای در روز انتخابات نخواهند داشت ...

1395/4/24

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

با توجه به خاتمه زمان تبلیغات در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/4/24 ، کلیه نامزدها پس از زمان ذکر شده مجاز به تبلیغات نمی باشند ...

1395/4/23

news image

قابل توجه اعضای محترم ستاد انتخابات و هیات نظارت استان ها

آئین نامه انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان ...

1395/4/23

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

حضور نمایندگان داوطلبان در حوزه های رای بدون هماهنگی ممنوع است ...

1395/4/23

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

اعلام اسامی حوزه های اخذ رای در تهران ...

1395/4/22

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

زمان اجرای رای گیری روز جمعه مورخ 25 تیرماه 1395 از ساعت 9 الی 17 می باشد ...

1395/4/21

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

همکاران محترم حوزه های رأی گیری در انتخابات سازمان نظام به دلیل اجتناب از سوء تفاهم و شائبه های احتمالی خواهشمند است در هیچ یک از نشست های تبلیغاتی له یا علیه نامزدهای شورای مرکزی سازمان و هیأت بازرسان شرکت نکرده و از اظهار نظرجداً خودداری نمایند ...

1395/4/21

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

مسئولین صندوق‌های اخذ رأی به هیچ وجه حق اظهار نظر له یا علیه نامزدهای انتخاباتی را ندارند ...

1395/4/21

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار انتخابات شورای مرکزی، سایت و کانال تلگرام سازمان می باشد ...

1395/4/21