يكشنبه 25 آذر 1397
news image

پیام مشترک ستاد و هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراهای استانی

تشکر از دست اندرکاران انتخابات دومین دوره شوراهای استانی ...

1394/12/22

news image

اطلاعیه شماره ۱۱ ستاد مرکزی انتخابات شوراهای استانی

نتایج اولیه انتخابات دومین دوره شوراهای استانی اعلام شد. ...

1394/12/21

news image

اطلاعیه شماره ۱۰ ستاد مرکزی انتخابات شوراهای استانی

انتخابات استان ها با استقبال گسترده در جریان است. ...

1394/12/21

news image

اطلاعیه شماره ۹ ستاد مرکزی انتخابات شوراهای استانی

فهرست نهایی داوطلبان و مکان برگزاری انتخابات دومین دوره شوراهای استانی ...

1394/12/20

news image

اطلاعیه شماره ۸ ستاد مرکزی انتخابات شوراهای استانی

شیوه عمل کمیسیون ها در روز انتخابات: قابل توجه روسا و اعضای کمیسیون های انتخابات ...

1394/12/20

news image

اطلاعیه شماره ۷ ستاد مرکزی انتخابات شوراهای استانی

پایان مهلت تبلیغات از ۸ صبح پنجشنبه ۲۰ اسفند ...

1394/12/20

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات دومین دوره شوراهای استانی

فهرست بازنگری شده داوطلبان و اعضای کمیسیون ها و هیات های نظارت انتخابات شوراهای استانی ...

1394/12/17

news image

اطلاعیه شماره ۶ ستاد مرکزی انتخابات شوراهای استانی

فهرست داوطلبان و اعضای کمیسیون ها و هیات های نظارت انتخابات استانی ...

1394/12/16

news image

اطلاعیه شماره ۵ ستاد مرکزی انتخابات شوراهای استانی

دستورالعمل برگزاری انتخابات ...

1394/12/16

news image

اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات دومین دوره شوراهای استانی

اعلام نهایی اسامی داوطلبان در روز یکشنبه مورخ 94/12/16 ...

1394/12/14