جمعه 28 شهريور 1399
news image

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه ...

1396/10/16

news image

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه ...

1396/10/13

news image

انتصاب آقای حسین مصباح به سمت رئیس هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان

آقای دکتر عباسعلی اللهیاری رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره طی حکمی اعضاء جدید کمیته تخلفات سازمان را منصوب نمودند ...

1396/10/3

news image

بیانیه روابط عمومی سازمان در خصوص اقدامات غیر قانونی هیات بازرسان

در پی اقدام غیر قانونی، غیر اصولی و غیر حرفه ای هیئت بازرسان ، موضوع برگزاری مجمع در جلسه شورای مرکزی مورخ 96/9/20 مطرح و مورد انتقاد اعضای شورا قرار گرفت و نیز از سوی سازمان مراتب بر گزاری غیر قانونی این مجمع به مراجع ذیربط اطلاع رسانی گردید ...

1396/9/29

news image

اطلاعیه کمیسیون روان شناسی سلامت

انتخابات کمیسیون روانشناسی سلامت برگزار شد ...

1396/9/29

news image

اطلاعیه چهاردهمین آزمون علمی - حرفه ای

اعلام نتایج چهاردهمین آزمون علمی - حرفه ای ...

1396/9/29

news image

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه ...

1396/9/28

news image

بیانیه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

اطلاعیه مربوط به تشکیل مجمع عمومی سازمان که در تاریخ 96/9/19 در روزنامه شرق منتشر گردید در جلسه روز دوشنبه 96/9/20 شورای مرکزی سازمان نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه آگهی مذکور فاقد هرگونه وجاهت قانونی است مورد تایید شورا و سازمان قرار نگرفت ...

1396/9/20

news image

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه ...

1396/9/18

news image

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه ...

1396/8/29