پنج‌شنبه 24 آبان 1397
news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

با توجه به درخواست اعضاء حوزه های انتخابیه،انتخاب تا ساعت 18 تمدید گردید ...

1395/4/25

news image

اطلاعیه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت دارند می توانند ظرف دو روز از تاریخ اخذ رای، شکایت مستند خود را به هیات نظارت مرکزی تسلیم دارند ...

1395/4/25

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

نتایج اولیه و شمارش نهایی آرا پس از دریافت و تایید، توسط ستاد مرکزی انتخابات و صرفاً از طریق سایت ستاد انتخابات و کانال رسمی ستاد انتخابات اعلام می شود ...

1395/4/24

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

انصراف سرکار خانم دکتر آمنه سادات کاظمی و سرکار خانم دکتر بانودخت نجفیان پور از نامزدی در انتخابات ...

1395/4/24

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

نامزدها با توجه به عدم معرفی نماینده در زمان مقرر هیچگونه نماینده ای در روز انتخابات نخواهند داشت ...

1395/4/24

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

با توجه به خاتمه زمان تبلیغات در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/4/24 ، کلیه نامزدها پس از زمان ذکر شده مجاز به تبلیغات نمی باشند ...

1395/4/23

news image

قابل توجه اعضای محترم ستاد انتخابات و هیات نظارت استان ها

آئین نامه انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان ...

1395/4/23

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

حضور نمایندگان داوطلبان در حوزه های رای بدون هماهنگی ممنوع است ...

1395/4/23