يكشنبه 3 بهمن 1395
news image

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه ...

1395/10/11

news image

بیانیه نهایی درخصوص عدم انتقال رشته های بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت

پس از بررسی پیش نویس اولیه بیانیه درخصوص عدم انتقال رشته های بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت که توسط ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جناب آقای دکتر اللهیاری تهیه و تنظیم شده بود این بیانیه با توافق کلیه اعضا نهایی گردید ...

1395/10/8

news image

اطلاعیه دبیرخانه سیزدهمین آزمون علمی - حرفه ای

نتایج سیزدهمین آزمون علمی - حرفه ای به زودی اعلام خواهد شد ...

1395/10/6

news image

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه ...

1395/10/5

news image

اطلاعیه دبیرخانه سیزدهمین آزمون علمی - حرفه ای

اعلام نتایج سیزدهمین آزمون علمی - حرفه ای در روز دوشنبه 95/10/6 ...

1395/10/4

news image

نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران

" نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران" همگام با ماده 31 برنامه ششم توسعه، با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن برگزار ­می­گردد ...

1395/10/4

news image

بیانیه پیشنهادی دکتر اللهیاری در نشست مشترک روسای دانشکده ها و مدیران گروههای روانشناسی و مشاوره

درنشست مشترک روسای دانشکده ها و مدیران گروههای روانشناسی و مشاوره دانشگاهها کارگروهی برای نهایی کردن موضوع حفظ هویت یکپارچه روانشناسی و شاخه های آن شکل گرفت که متن بیانیه شامل 16 بند می باشد ...

1395/10/4

news image

نشست روسای دانشکده ها و مدیران گروههای روانشناسی و مشاوره در دانشگاه تهران برگزار شد

روز چهارشنبه 1 دی ماه با دعوت دکتر خدایاری فرد از روسای دانشکده ها و مدیران گروههای روانشناسی و ریاست سازمان نظام روانشناسی،اعضای شورای مرکزی و کمیسیون های تخصصی سازمان،اعضای هیئت مدیره کلیه انجمن های روانشناسی و مشاوره در دانشگاه تهران برگزار شد. ...

1395/10/4

news image

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه ...

1395/9/30

news image

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه ...

1395/9/28