پنج‌شنبه 2 بهمن 1399

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي باليني

چهار‌شنبه 29 خرداد 1392

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي باليني روز دوشنبه 20 خرداد ماه به رياست جناب آقاي دكتر دژكام و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت.
در اين كميسيون 8 مصاحبه انجام پذيرفت كه افراد زير موفق به كسب نمره قبولي در مصاحبه و دريافت پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران شدند:
خانم ياسمن بانكي ، خانم مريم صف آراء ، خانم كامليا حميري ، خانم نسترن احمدي ، آقاي صمد فريدوني ، آقاي علي ياري پور ، آقاي مهدي سليماني
پس از آماده شدن مراحل تحويل پروانه با پذيرفته شدگان تماس گرفته خواهد شد.

 

 

تعداد بازدید: 1983

 

ارسال نظر

    4 + 77