جمعه 9 اسفند 1398

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

يكشنبه 31 شهريور 1398

 

 

کمیسیون روان شناسی عمومی 98/6/2

 

کوروش پرویز

 

سمیه گراوندی

 

هاجر طیبی

 

فاطمه سادات جندقی

 

فریده فرخ زادی

 

زرار محمد امینی

 

ثنا نوری مقدم

 

مهرانگیز نوبختی (یکساله)

 

کمیسیون روان شناسی عمومی 98/6/9

 

محمد حسین اطهاری نیکوروان (یکساله)

 

سپیده رزمخواه (یکساله)

 

فاطمه اسماعیل بیگی (یکساله)

 

افسانه یگانه زاده قاسم آباد

 

محسن شرفی (یکساله)

 

فاطمه کریمی اصفهانی

 

کمیسیون روان شناسی عمومی 98/6/13

 

عصمت بیات (یکساله)

 

کلودیا وکیلیان نائینی (یکساله)

 

مریم دیلی وند

 

کمیسیون روان شناسی عمومی 98/6/23

 

نجمیه رستمی

 

رحیم شبانی

 

فاطمه فروزان (یکساله)

 

پریسا احمدی

 

 

کمیسیون روان شناسی بالینی 98/6/25

 

فاطمه اخلاقی یزدی نژاد

 

فاطمه آقائی میبدی

 

فرشته مومنی

 

نایب پاویر حسوکندی

 

مجتبی مقدم

 

لیلا بانشی

 

علی نوبهاری

 

کمیسیون روان شناسی کودکان استثنایی 98/6/25

 

راضیه اسدی

 

کمیسیون روان شناسی صنعتی و سازمانی 98/6/4

 

علی اصغر مقصودی

 

اصغر محمدی خرم آبادی

 

کمیسیون روان شناسی سلامت 98/6/4

 

ژاله فیضی

 

کمیسیون روان شناسی سنجی 98/6/25

 

صدیقه گوزل

 

کمیسیون روان شناسی مشاوره تحصیلی 98/6/13

 

آسیه عافی

 

مهرناز امرودی

 

مریم جهانبخش

 

کمیسیون روان شناسی مشاوره شغلی 98/6/10

 

زهره فربد (یکساله)

 

لیلی محسنی (یکساله)

 

زکیه سادات حسینی خیر آبادی

 

کمیسیون روان شناسی بالینی 98/6/4

 

الهام سادات خبانی (یکساله)

 

ابراهیم بهشتی

 

خدیجه علوی

 

نفیسه نوروزی

 

سبحان گل محمد زاده

 

 

 

 

تعداد بازدید: 901

 

ارسال نظر

    2 + 77