شنبه 9 اسفند 1399

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي

دوشنبه 7 اسفند 1391

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي روز دوشنبه 7 اسفند ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. در اين كميسيون 9 مصاحبه انجام پذيرفت كه افراد زير موفق به كسب نمره قبولي در مصاحبه و دريافت پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران شدند: آقاي دكتر فضل اله ميردريكوند ، آقاي هيمن محمود فخه ، آقاي غلامرضا دهشيري و آقاي اسماعيل ناصري پس از آماده شدن مراحل تحويل پروانه با پذيرفته شدگان تماس گرفته خواهد شد.

 

 

تعداد بازدید: 2936

 

ارسال نظر

    4 + 20