چهار‌شنبه 20 آذر 1398

فهرست فعاليت ها (برنامه ها و راهبردها) دكتر محمد حاتمي رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره ارائه شده به شوراي مركزي

سه‌شنبه 28 اسفند 1397

 

 

الف- برنامه های راهبردی:

 

- تفويض اختيار به استان ها به منظور بازرسي و نظارت  مستمر و هدفمند در راستاي كاهش تمركز

- ارزيابي و نظارت بر مراكز خدمات روان شناسي و مشاوره در راستاي تضمين كيفيت خدمات

- نظارت و ساماندهي تبليغات روان شناسي و مشاوره

- سازمان دهي كارگاه هاي تخصصي و آموزشي در راستاي ارتقاي مهارت حرفه اي

- آموزش و توانمند سازي حرفه اي اعضاء

- اطلاع رساني شفاف و موثر به اعضاء با شيوه هاي مختلف

- مستندسازي فعاليت هاي سازمان در چارچوب نگارش تاريخ سازمان نظام روان شناسي و مشاوره

- تثبيت روز روان شناس و مشاور

- انتخاب و انتصاب مديران برنامه محور و قانون محور

- معرفي سازمان به جامعه، مسولين، ارگان ها و نهادها به منظور تثبيت مرجعيت حرفه اي

- ارتقاي سطح سواد سلامت روان در جامعه

- ارتباط هدفمند و تعاملي با تمام سازمان ها و نهادهاي كشور

- تلاش جهت اثرگذاري بر اسناد بالادستي مبتني بر اهداف كلان سازمان

 

ب) برنامه ها عملیاتی:

 

- كاهش زمان نوبت دهي متقاضيان دريافت پروانه تخصصي

- راه اندازي كميسيون تلفيق استان ها پس از تاييد اعضاء توسط شوراي نظارت حرفه اي

- افزايش اعضاء كميسيون هاي تخصصي پر مخاطب و برگزاري جلسات در طول هفته

- تخصصي و سطح بندي كردن مراكز خدمات روان شناسي و مشاوره

- راه اندازي سازمان كنترل، بازرسي و نظارت در سطح كشور

- اعتبار بخشي و استاندارد سازي بسته هاي آموزشي، درماني و آزمون هاي روان شناختي

- سازماندهي و ساماندهي پروانه اشتغال و مراكز در راستاي ايجاد مديريت يكپارچه وجلوگیری ازصدور مجوز توسط ارگان ها و نهادهاي  غير مسوول

- انتخاب ناظرين حرفه اي جهت نظارت تخصصي در سراسر كشور

- ارزشيابي امتيازبندي چگونگي تمديد پروانه هاي حرفه اي

- برگزاري دوره هاي آموزشي اخلاق حرفه اي

- راه اندازي كارگروه پيگيري بيمه هاي همگاني و اجتماعي

-  راه اندازي كارگروه تدوين طرح روان شناس و مشاور خانواده

- راه اندازی کارگروه مرز صلاحیت های حرفه ای

- راه اندازي كارگروه تدوين طرح روان شناس و مشاور مدرسه

- راه اندازي كارگروه تدوين طرح روان شناس و مشاور دادگاه ها

- پيگيري ارزيابي سلامت روان متقاضيان گواهينامه رانندگي و رانندگان

- راه اندازي كارگروه تدوين قوانين و آئين نامه هاي لازم

- ارائه طرح انديشكده روان شناسي مبتني بر فرهنگ ديني و اسلامي

- ساماندهي امور اداري و مالي سازمان به منظور تسهيل ارتباط با اعضاء و اطلاع رساني به آنها

- برگزاري انتخابات شوراهاي استاني در بهمن 97

- برگزاري مجمع عمومي سازمان در سال 1399 بر حسب مصوبات شوراي مركزي

 

 

تعداد بازدید: 629

 

ارسال نظر

    10 + 36