دوشنبه 6 بهمن 1399

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي كودكان استثنايي

سه‌شنبه 24 بهمن 1391

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي كودكان استثنايي روز دوشنبه 23 بهمن ماه به رياست جناب آقاي دكتر افروز و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت. در اين كميسيون 7 مصاحبه انجام پذيرفت كه افراد زير موفق به كسب نمره قبولي در مصاحبه و دريافت پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران شدند: خانم زهرا كارگر ، آقاي اميرحسين تبريزي و خانم دالستان شاه پسندي پس از آماده شدن مراحل تحويل پروانه با پذيرفته شدگان تماس گرفته خواهد شد.

 

 

تعداد بازدید: 3219

 

ارسال نظر

    4 + 58