جمعه 31 خرداد 1398

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

سه‌شنبه 21 اسفند 1397

 

 

کمیسیون مشاوره خانواده 97/11/29
محمود سماواتیان
محسن نظری فر
سحر خانجانی
محمد حسن آسایش
کمیسیون مشاوره شغلی 97/12/5
حسین کشاورز
افسانه صفاپور
کمیسیون مشاوره خانواده 97/12/6
محمدهادی هادی زاده
کمیسیون مشاوره تحصیلی 97/12/8
محسن محمدی
کمیسیون روان شناسی تربیتی 97/12/13
شهرزاد سراوانی
نظام هاشمی
زهرا بهاری
منصوره حاج حسینی
زهرا تنها
الهام فخاری
لیلا افضلی
مژگان جعفری
اکرم امیری
کمیسیون روان شناسی بالینی 97/12/13
ایمانه عباسی
کمیسیون روان شناسی بالینی 97/12/20
رضا مولودی

 

 

تعداد بازدید: 1940

 

ارسال نظر

    3 + 81