چهار‌شنبه 29 خرداد 1398

مصوبات دویست و یکمین جلسه ی شورای مرکزی

سه‌شنبه 16 بهمن 1397

 

 

مصوبات دویست و یکمین جلسه شورای مرکزی مورخ 97/11/1

 

1- آئین نامه داخلی شورای مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و ادامه بازنگری به جلسات آتی موکول شد.

2- دکتر محمد حاتمی رئیس منتخب به عنوان سرپرست سازمان تا صدور حکم توسط ریاست جمهوری اداره کلیه امور سازمان را برعهده دارد.

 

روابط عمومی

 

 

تعداد بازدید: 580

 

ارسال نظر

    3 + 18