يكشنبه 4 آبان 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 13 بهمن 1397

 

 

کمیسیون روان سنجی 97/10/24
زهره ناجیانی
مرضیه غلامی
کمیسیون روان شناسی بالینی 97/10/24
مهدیه پاکدامنی
کمیسیون مشاوره خانواده 97/11/1
اصغر جعفری
رحیم بهرادفر
کلثوم کریمی نژاد
سمانه ملکی
کمیسیون روان شناسی بالینی کودک 97/11/3
مصطفی عسگری (یک ساله)
معصومه همایونی
مانا رشیدی (یک ساله)
عظیمه جعفری (یک ساله)
شهره شاهنگیان
کمیسیون روان شناسی کودکان استثنایی 97/11/8
آمنه دقیقی (یک ساله)

 

 

تعداد بازدید: 1456

 

ارسال نظر

    9 + 13