يكشنبه 4 آبان 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

يكشنبه 23 دی 1397

 

 

کمیسیون مشاوره خانواده 97/10/3
کتایون افشار
شکوه جباری
الهه نژاد کریم
کمیسیون مشاوره شغلی 97/10/9
زهرا خدام حسینی
کمیسیون روان شناسی بالینی 97/10/10
سمیرا کشاورز
کمیسیون روان شناسی نظامی 97/10/11
رضا نوری (یک ساله)
محسن اسکندری (یک ساله)
کمیسیون مشاوره تحصیلی 97/10/12
سپیده انصاری
زهرا الوندی
کمیسیون روان شناسی بالینی 97/10/17
منصوره خلیلی
کمیسیون روان شناسی شناختی 97/10/17
مصطفی حسینی
کمیسیون روان شناسی تربیتی 97/10/17
مهدیه حدادیان نژاد (حوزه اختلالات یادگیری)
پریسا خسروتاش
راحله اشراقی
صدف درویشی (حوزه آموزش نابینایان)
بهارک حامدی

 

 

تعداد بازدید: 2192

 

ارسال نظر

    3 + 42