چهار‌شنبه 18 تير 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

يكشنبه 11 آذر 1397

 

 

کمیسیون روان شناسی کودکان استثنایی 97/9/5
قربان همتی علمدارلو (دو ساله)
ستاره شجاعی (دو ساله)
منصوره فضیلتی (یک ساله)
مبینا غفوری (دو ساله)
کمیسیون روان شناسی بالینی 97/9/5
آتوسا خانجانی
شمس الدین آق آتابای
سید سیروس موسوی
کمیسیون روان شناسی تربیتی 97/9/5
حوریه باقری
کبری ملکی
ناهید لطفی
فرشته گل پرور
کمیسیون روان شناسی عمومی 97/9/6
نسترن صدری (یک ساله)
علیرضا اندامی خشک

 

 

تعداد بازدید: 3237

 

ارسال نظر

    10 + 90