يكشنبه 4 آبان 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

يكشنبه 27 آبان 1397

 

 

کمیسیون مشاوره خانواده 97/8/7
منصور شجاعیان
روناک عشقی
فاطمه بای
کمیسیون روان شناسی بالینی 97/8/14
هلن صادقی
نسیم موسوی (گواهی)
مرضیه نوروزپور (گواهی)
کیمیا افشاری (عمودی)

 

 

تعداد بازدید: 3485

 

ارسال نظر

    4 + 88