يكشنبه 4 آبان 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

سه‌شنبه 15 آبان 1397

 

 

کمیسیون روان شناسی تربیتی 97/7/23
مجید برزگر
نجمه دهقان
کمیسیون مشاوره شغلی 97/7/29
احمد صالحی (یک ساله)
هانیه حسن زاده (یک ساله)
فاطمه نوروزی
کمیسیون روان شناسی کودکان استثنایی 97/7/30
زهرا فدایی وطن (دو ساله)
جبار صالح (یک ساله)
کمیسیون روان شناسی تربیتی 97/7/30
ناصر بیرامی
لیلا باقرپور
مهناز سادات رضایی
مهرنوش عباسیان فرد
کمیسیون روان شناسی تربیتی 97/8/7
حمیرا محمودی
مهناز دهقان
الهه گودرزی ناصری
افروز امیراسدی
شایسته موسوی
سید مصطفی حسینی
کمیسیون مشاوره شغلی 97/8/13
سعیده فرج نیا

 

 

تعداد بازدید: 3193

 

ارسال نظر

    5 + 46