يكشنبه 4 آبان 1399

اطلاعیه معاونت آموزشی

دوشنبه 24 دی 1397

 

 

پیرو اطلاعیه مورخ 97/4/13 معاونت آموزش مندرج در سایت سازمان به اطلاع می رساند براساس نص صریح شرح وظایف معاونت آموزشی و مصوبه شورای آموزشی برگزاری هرگونه کارگاه و دوره آموزشی مشتمل بر صدور مجوز و اعطای گواهینامه صرفا از طریق این معاونت اعتبار دارد و کلیه فعالیت های آموزشی بدون رعایت تشریفات قانونی توسط این معاونت فاقد اعتبار است.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این اطلاعیه مسئولیت هرگونه ضرر و زیان برعهده برگزارکنندگان و شرکت کنندگان خواهد بود.

 

معاونت آموزشی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

 

 

تعداد بازدید: 3604

 

ارسال نظر

    5 + 35