يكشنبه 28 دی 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

يكشنبه 3 تير 1397

 

 

کمیسیون روان شناسی بالینی 97/3/21
بهزاد چاوشی
صنم بامشاد علوی
امید ساعد
کتایون خاک بیز (یک ساله)
فاطمه حسینی (یک ساله)
کمیسیون روان شناسی تربیتی 97/3/28
غلامعباس عباسی
کمیسیون روان سنجی 97/3/28
صادق طاهری
کمیسیون روان شناسی بالینی 97/3/28
آرین کریمی
عطیه رضایی
سپیده باطبی
بهاره عدل پرور

 

 

تعداد بازدید: 2998

 

ارسال نظر

    2 + 91