يكشنبه 28 دی 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 12 خرداد 1397

 

 

کمیسیون مشاوره خانواده 97/3/7
حسن عمرانی
رحمان مهدی نژاد
کبری کاظمیان مقدم
زهرا کاشانی نسب
کمیسیون روان شناسی بالینی 97/3/7
سهیلا سادات عراقی
کمیسیون روان شناسی کودکان استثنایی 97/3/7
نرگس شریفی (یک ساله)
کمیسیون روان شناسی 97/3/9
کرامت کرامتی
رزا شهرکی

 

 

تعداد بازدید: 4031

 

ارسال نظر

    1 + 47