يكشنبه 28 دی 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 5 خرداد 1397

 

 

کمیسیون روان شناسی بالینی 97/2/24
بهزاد تریوه
کمیسیون روان شناسی تربیتی 97/2/31
محمود شریعت پناهی
عاطفه بیدختی
کمیسیون روان شناسی 97/3/2
مریم زند وکیلی
نیما اسدزاده

 

 

تعداد بازدید: 3659

 

ارسال نظر

    4 + 24