يكشنبه 28 دی 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 22 ارديبهشت 1397

 

 

کمیسیون روان شناسی بالینی 97/2/17
سبحان گل محمدزاده (عمودی)
نورعلی خسروی (عمودی)
میلاد خواجه پور (یک ساله)
کمیسیون روان شناسی کودکان استثنایی 97/2/17
فاطمه نیکخو (یک ساله)
کمیسیون روان شناسی 97/2/19
طاهره تاجداری
مرضیه باقری (عمودی)
علی عباس کمری
کمیسیون روان سنجی 97/1/27
احمد شریفان

 

 

تعداد بازدید: 3798

 

ارسال نظر

    10 + 80