دوشنبه 6 بهمن 1399

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي استثنايي

دوشنبه 9 بهمن 1391

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي استثنايي روز دوشنبه دوم بهمن ماه به رياست جناب آقاي دكتر افروز و حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت.
در اين كميسيون 6 مصاحبه انجام پذيرفت كه افراد زير موفق به كسب نمره قبولي در مصاحبه و دريافت پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران شدند:
آقاي سيد يوسف نبي زاده ، آقاي حسن مختار پور ، آقاي هادي زرافشان و خانم سكينه محجوب
پس از آماده شدن مراحل تحويل پروانه با پذيرفته شدگان تماس گرفته خواهد شد.

 

 

تعداد بازدید: 3212

 

ارسال نظر

    9 + 26