يكشنبه 28 دی 1399

تکذیبه خبر سی و یکم فروردین ماه خبرگزاری فارس

دوشنبه 3 ارديبهشت 1397

 

 

خبرگزاری فارس در روز جمعه 97/1/31 خبری تحت عنوان حاشیه های فارس از دیدار نوروزی مسئولین نظام روان شناسی و مشاوره کشور با جمعی از روان شناسان و مشاوران درج نموده است که دارای سوگیری، غیر واقعی و فاقد اعتبار است

اولاً: برگزار کننده این مراسم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور نبوده است و این دیدار نوروزی با همت خانه اندیشمندان علوم انسانی شهرداری تهران برگزار گردیده و شخصیت های شرکت کننده و سخنرانان مراسم به دعوت مسئول برگزاری مراسم حضور پیدا کرده بودند و این سازمان هیچ برنامه نوروزی نداشته است.

ثانیاً: کسانی که اقدام به ایجاد تشنج در این مراسم کردند دو نفر از افرادی بودند که به لغو مجمع روز جمعه 97/1/31 اعتراض داشتند که البته تعداد محدودی از دانشجویان بعضا ترم یک لیانس را جهت این کار با خود همراه کرده بودند. بنابراین اینکه در خبر از لفظ روان شناسان و مشاوران معترض استفاده شده است کذب محض است و قابل استناد نیست( عکس و فیلم مراسم موجود است).

ثالثاً: محتوای خبر کاملاً یکسویه است. در این خبر صرفاً رفتار تعداد اندکی دانشجو که عضو سازمان نبوده و با هماهنگی قبلی که قصد بی نظمی در مراسم را داشتند، برجسته گردیده است و به سخنان دکتر عماری مسئول برگزاری مراسم، دکتر فولادی عضو هیات مدیره انجمن مشاوره ایران و متانت و سعه صدر دکتر محمد حاتمی اشاره ای نشده است و کل زمان تشنج و همهمه 20 دقیقه بوده است در حالیکه خبرگزاری فارس به شیوه ای خبر را تنظیم کرده است که اتفاق مهمی رخ داده است.

انتظار می رود خبرگزاری فارس مانند سایر اصحاب رسانه با بیان واقعیات باعث آرامش در جامعه شود.

 

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

 

 

تعداد بازدید: 1218

 

ارسال نظر

    9 + 42