يكشنبه 28 دی 1399

صورت حساب های مالی آماده است تشکیل جلسه مجمع عمومی طبق مصوبه شورای مرکزی خواهد بود

دوشنبه 27 فروردين 1397

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، عباسعلی اللهیاری، با بیان این که مجمع عمومی یکی از ارکان سازمان است که برگزاری آن ضروری است و باید سال های گذشته برگزار می شد، اظهار داشت: خوشبختانه برای اولین بار صورت حساب های مالی سازمان و گزارش عملکرد مدیریتی به صورت شفاف و روشن آماده است، همچنین شورای محترم مرکزی نیز برای اولین بار درباره بحث مجمع عمومی سازمان به طور کلی تعیین تکلیف کرده و تاریخ برگزاری آن را نیمه دوم مهر سال جاری قرار داده است.
وی افزود: علت این وقفه ۵ ماهه برای آماده کردن مقدمات برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، یکی تشکیل شورای استان تهران است که بخش زیادی از اعضاء سازمان نیز در این استان متمرکز هستند، همچنین شورای استان های قزوین، هرمزگان، یزد و ایلام در زمان انتخابات شوراهای استانی به دلیل به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد که می بایست انتخابات شورای این استان ها نیز برگزار شود. 
رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، گفت: اکنون از سوی شورای محترم مرکزی مصوب شده است تا انتخابات این شوراهای استانی ظرف ۳ ماه آتی برگزار شود. 
وی با بیان این که طبق تصویب شورای مرکزی دوره سوم و فعلی، اعضاء مجمع عمومی، شوراهای استانی و شورای مرکزی هستند، تصریح کرد: شوراهای استانی و شورای مرکزی به معنی واقعی معرف جامعه روان شناسی و مشاوره کشور هستند که با فرآیند و ساز و کار انتخاباتی رای آورده اند. شورای هر استان متشکل از ۵ نفر از روان شناسان و مشاوران منتخب آن استان هستند که نمایندگان استان مربوط محسوب شده و مورد تائید اخلاقی و حرفه ای اعضاء آن استان و سازمان محسوب می شوند. همچنین با برگزاری شورای استان های تهران، قزوین، هرمزگان، یزد و ایلام و حضور اعضاء محترم این شوراها و سایر شوراهای استانی و شورای مرکزی که نمایندگان کل کشور هستند. معقولانه ترین راه این است که مجموع اعضاء شوراهای استانی و شورای مرکزی که حدود ۲۰۰ نفر هستند در مجمع عمومی سازمان شرکت کنند.
نماینده ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، اذعان داشت: اگر ما خلاف این منطق فکر کنیم و بگوئیم مجمع عمومی یعنی تمام اعضاء جامعه روان شناسی و مشاوره کشور، یعنی باید ۲۴ هزار نفر را در مکانی جمع کنیم و در آن گزارش عملکرد داده و تصمیم گیری کنیم که اصلا معقولانه و اجرایی نیست. زمانی را تصور کنید که ان شاء الله تعداد اعضاء سازمان به ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار نفر برسد، آیا چنین چیزی مقدور است که ۲۰۰ هزار نفر را در مکانی جمع کنیم.
وی، ادامه داد: شورای محترم مرکزی در جلسه هفته پیش به صورت دقیق تاریخ و ملزومات برگزاری مجمع عمومی سازمان را مشخص کرده است. یعنی هم درباره انتخابات شوراهای استان هایی که برگزار نشده و هم حضور اعضاء مجمع عمومی سازمان و زمان برگزاری آن تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص مسیر، هدف، تشکیلات و اعضاء مشخص شده است. از طرفی شورای مرکزی وجاهت قانونی دارد، بنابراین هر مسیری و جلسه دیگری تحت عنوان مجمع عمومی عادی یا فوق العاده از سوی افرادی که عضو شورای مرکزی و شوراهای استانی نیستند کاملا غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی است و این رفتار موجب عدم وحدت و تشتت می شود.
رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، اظهار داشت:  از اعضاء محترم هئیت بازرسان چه موافقان مصوبات شورای محترم مرکزی و چه مخالفان آن، خواهش می کنیم به مصوبات شورای مرکزی در این خصوص عنایت داشته باشند، تصمیم برخی از بازرسان برای تعیین تکلیف درباره زمان و اعضاء مجمع عمومی سازمان مربوط به عدم تصمیم گیری شورای مرکزی پیش از این بود، اما اکنون که این تصمیم گیری از سوی شورای مرکزی که وجاهت قانونی دارد، انجام شده است، انتظار می رود بازرسان سازمان به این مورد توجه کنند و انتظار داریم این دوستان نیز به این مسیر قانونی و حقوقی بپیوندند و از آن تبعیت کنند. 
وی افزود: بازرسان محترم سازمان باید نسبت به برگزاری انتخابات شوراهای استان هایی که هنوز برگزار نشده است، به ما کمک کنند، سپس در جلسه مجمع عمومی سازمان هر اظهار نظری که می خواهند داشته باشند، هر گزارشی که دارند ارائه کرده و شرح وظایف شان را طبق ماده ۱۴ انجام دهند، اما چنان چه خلاف مسیر قانونی رفتار کنند، موجب عدم وحدت و تشتت آراء در سازمان می شوند.

رئیس اسبق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم تبعیت از قانون و مصوبات شورای مرکزی، خاطر نشان کرد: هر گونه رفتار و تصمیم گیری در مسیری غیر از مصوبات سازمان و شورای مرکزی، از نظر قانونی، حقوقی، قضایی، علمی، مدیریتی و اجرایی اشکال دارد و به تبع آن مصوبات آن نیز قابل قبول نیست و فاقد وجاهت قانونی است.
وی، تصریح کرد: از تمام اعضاء فرهیخته جامعه روان شناسی و مشاوره کشور می خواهیم که مسیر قانونی که توسط شورای مرکزی در نظر گرفته شده است را دنبال کنند، چرا که هر تصمیمی که در این خصوص گرفته می شود به لحاظ قانونی، حقوقی، قضایی، علمی، مدیریتی و اجرایی مورد تائید است. انتظاری که اعضاء جامعه فرهیخته روان شناسی و مشاوره از بنده دارند و آن را بیان کرده اند، درباره تعیین تکلیف این موضوع است که این جلسه ای که برخی از بازرسان محترم سازمان با نظر خودشان و حضور تمام اعضاء سازمان در نظر گرفته اند با آن چه شورای مرکزی مصوب کرده، متفاوت است. پاسخ ما این است که این تصمیم با مصوبه شورای مرکزی مبنی بر تشکیل جلسه مجمع عمومی در نیمه دوم مهر سال جاری با حضور اعضاء شوراهای استانی و شورای مرکزی مغایرت دارد، بنابراین تشکیل و مصوبات آن به لحاظ قانونی، حقوقی، قضایی، علمی، مدیریتی و اجرایی نیز اشکال داشته و فاقد وجاهت قانونی است.

 

 

تعداد بازدید: 1027

 

ارسال نظر

    2 + 80