يكشنبه 28 دی 1399

اطلاعیه مهم

يكشنبه 26 فروردين 1397

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
 
به استحضار کلیه اعضاء محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور می رساند به منظور برگزاری مجمع عمومی، شورای مرکزی این سازمان در تاریخ 20/1/97 تشکیل جلسه داد و با توجه به دستور جلسه مقرر گردید مجمع عمومی قانونی سازمان نظام، در مهرماه 1397 با حضور منتخبین و نمایندگان جامعه روان شناسان و مشاوران کشور برگزار گردد. بر همین مبنی نمایندگان اعضاء از سراسر کشور متشکل از شوراهای استانی و شورای مرکزی می باشند که با تصویب و نظارت شورای مرکزی انتخابات چند استان از جمله تهران، قزوین، هرمزگان، یزد و ایلام که شورای استانی آنها شکل نگرفته است در سه ماه آینده برگزار گردد، قدر مسلم جامعه فرهیخته روان شناسان و مشاوران استان تهران می بایست در کنار سایر استانها حضوری تاثیر گذار در برگزاری مجمع داشته باشند.
ضمن تشکر از شورای مرکزی که مصوب نمود انتخابات شورای استان تهران برگزار گردد، انشاالله بعد از برگزاری انتخابات استانها که بیش از سه ماه طول نمی کشد مجمع عمومی سازمان در مهرماه برگزار می گردد و بدیهی است که هیات محترم بازرسان، شورای مرکزی و مسئولان سازمان نظام می توانند با حضور در مجمع عمومی قانونی سازمان مطالب خود را بیان نمایند و تصمیمات مجمع عمومی اجرائی خواهد شد، 
لذا به استحضار می رساند:
اطلاعات واصله حکایت از آن دارد دو نفر از هیات بازرسان با فراخوان، تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نموده اند ضرورت دارد موارد زیر را به سمع و نظر جامعه فهیم و فرهیخته روان شناسی و مشاوره کشور رسانده شود.
1- بر طبق بند 2 ماده 12 قانون تشکیل سازمان، نظارت بر عملکرد ارکان سازمان بر عهده شورای مرکزی است. از آنجایی که این دو عضو هیات بازرسان تاکنون هیچ گونه درخواستی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده را به دبیرخانه شورا ارائه نکرده ند و شورای مرکزی در جریان فرایند برگزاری این فراخوان نبوده تا نظارت قانونی خود را جهت صیانت از حقوق اعضاء و سازمان اعمال نماید، از نظر شورای مرکزی این اقدام بدون سیر مراحل قانونی و مصوبه شواری مرکزی غیر قانونی است.
2- بر طبق بند 1 ماده 14 قانون تشکیل سازمان، هیات بازرسان متشکل از 3 نفر می باشند. بنابراین هرگونه اقدام و امضاء باید توسط سه نفر صورت پذیرد که این مهم توسط دو نفر و بدون اجماع نظر هیات بازرسان انجام شده است، از این رو نیز این فراخوان غیر قانونی است.
3- با توجه به مفاد بند 2 نامه جناب آقای دکتر جواد خلعتبری یکی از اعضا محترم هیات بازرسان، رسماً مراتب اعتراض خود را مبنی بر اقدام خودسرانه بازرسان اعلام نموده و تقاضای رسیدگی نموده است.
4- با توجه به اینکه دعوت به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صرفاً با مجوز شورای مرکزی و الزاماً توسط سازمان باید انجام گیرد، لذا هیات بازرسان حق برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نداشته و طبق قانون فقط می توانند در مجمع قانونی سازمان گزارش خود را قرائت نمایند.
5- دعوت به تجمع روز جمعه مورخ 31/1/97 در محل دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران تحت عنوان مجمع عمومی و با جعل و سوء استفاده از عنوان سازمان غیرقانونی و ملغی اعلام و مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
6- با توجه به اینکه نمایندگان اعضاء، شوراهای استانی و شورای مرکزی می باشند و به عنوان مجمع عمومی تعیین شده اند، احدی از این نمایندگان در این نوع فراخوان ها غیرقانونی شرکت نکرده اند، لذا برگزاری چنین جلساتی شأنیت و حقوق اعضاء 22 هزار نفری روان شناسی و مشاوره را خدشه دار خواهد کرد.
لذا امید آن می رود که اعضاء فرهیخته روان شناسی و مشاوره همچون گذشته با عدم شرکت در اینچنین جلسات غیر قانونی حمایت خود را از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور اعلام نمایند. بدیهی است چنانچه افراد بدون در نظر گرفتن موارد فوق قصد شرکت در این مجمع غیرقانونی را داشته باشند سازمان هیچ مسئولیتی در قبال عواقب آن نخواهد داشت.
در پایان از همه اعضاء فهیم، اندیشمند و آگاه خانواده بزرگ روان شناسی و مشاوره کشور درخواست می¬شود با حضور و مشارکت خود در انتخابات شوراهای استانی تهران، ایلام، قزوین، هرمزگان، یزد و سمنان، سازمان را جهت برگزاری هرچه با شکوه تر مجمع عمومی قانونی در مهرماه 97 یاری نمایید.
 
روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

 

 

تعداد بازدید: 1085

 

ارسال نظر

    10 + 58