يكشنبه 28 دی 1399

مجمع عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در مهر ماه امسال برگزار می گردد

دوشنبه 20 فروردين 1397

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، یکصد و نود و سومین جلسه شورای مرکزی مورخ 97/1/20 با دستور جلسه آیین نامه های اجرایی و تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی برگزار و مقرر گردید در مهر ماه سال جاری مجمع عمومی آن طبق قانون و مقررات پیش بینی شده برگزار گردد.

در این جلسه وضعیت شوراهای استانی نیز بررسی و براساس رای شورا مقرر گردید که در استان تهران و استان های فاقد شورای استانی حداکثر تا 3 ماه انتخابات تعیین اعضای شورا برگزار گردد.

همچنین در این جلسه مصوب شد مجمع عمومی شامل اعضای شوراهای استانی و شورای مرکزی بوده و نمایندگان استانی و شورای مرکزی کل اعضای جامعه روان شناسی و مشاوره را نمایندگی می نمایند.

 

 

تعداد بازدید: 1708

 

ارسال نظر

    5 + 17