يكشنبه 28 دی 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

يكشنبه 27 اسفند 1396

 

 

کمیسیون روان شناسی تربیتی 96/12/14
زهرا مرادی
کمیسیون روان شناسی بالینی 96/12/14
مهناز کنگرلو
هادی صفری
کمیسیون روان شناسی شناختی 96/12/21
پروانه فرهادبیگی (یک ساله)
کمیسیون مشاوره خانواده 96/12/21
پیمان یوسف زاده
کمیسیون روان شناسی بالینی 96/12/21
صالح قلی پور
حمیدرضا اسحاقی
مریم موسوی نیک

 

 

تعداد بازدید: 2609

 

ارسال نظر

    2 + 66