جمعه 24 مرداد 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 16 دی 1396

 

 

کمیسیون روان شناسی بالینی 96/9/27
علی کریمی
کمیسیون روان شناسی 96/9/29
بهمن حاجات نیا
منیژه شهبازخان
ساناز عزیزمحمدی
کمیسیون روان شناسی 96/10/6
هانیه کاتوزیان
کمیسیون روان شناسی 96/10/13
مینا امامی گوهری
آزیتا داوری پارسا
معصومه هدایتی

 

 

تعداد بازدید: 2696

 

ارسال نظر

    4 + 4