چهار‌شنبه 20 آذر 1398

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

سه‌شنبه 28 آذر 1396

 

 

کمیسیون روان شناسی بالینی 96/9/20
ایمان نظری
یاور جوانمرد
کمیسیون روان شناسی 96/9/22
زهرا قنبری (یک ساله)
رضا مهکام
حمیدرضا مسعود (یک ساله)
محمد شهبازی فرا (یک ساله)
سید مرتضی اسحاقی (یک ساله)
شادی محسنی
نگار امیری (یک ساله)
کمیسیون مشاوره تحصیلی 96/9/22
فاطمه موسوی (یک ساله)
مریم جهانبخش (یک ساله)

 

 

تعداد بازدید: 2126

 

ارسال نظر

    5 + 7