دوشنبه 22 مهر 1398

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 1 مهر 1396

 

 

کمیسیون روان شناسی تربیتی96/6/27
پروانه اسلامی
مهدی شیروانی
مریم محتشمی
کمیسیون روان شناسی بالینی 96/6/27
دنا عدیلی (گواهی اشتغال)
کمیسیون روان سنجی 96/6/27
فرزانه رعائی

 

 

تعداد بازدید: 2555

 

ارسال نظر

    6 + 6