شنبه 10 اسفند 1398

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

دوشنبه 20 شهريور 1396

 

 

کمیسیون روان شناسی صنعتی و سازمانی 96/6/6
رضا ملکی (گواهی اشتغال)
محمد حسین عباسنژاد
کمیسیون روان شناسی بالینی 96/6/13
مهدی ولی زاده
بیژن پیرنیا نائینی (گواهی اشتغال)
دکتر زهرا زنجانی
ماندانا همایونی میمندی
کمیسیون مشاوره خانواده 96/6/13
بنت الهدی ارحامی
شراره حاجی حسینی
دکتر احمدرضا کیانی
کمیسیون روان شناسی تربیتی 96/6/13
مریم سیادتی
دکتر یگانه عزیزی
دکتر مهشید تجربه کار
کورش راوندی
دکتر مختار ویسانی
دکتر حمیرا آزادمنش

 

 

تعداد بازدید: 2216

 

ارسال نظر

    3 + 70