چهار‌شنبه 20 آذر 1398

استاندارد سازی و ویرایش پنجم مقیاس هوشی وکسلر پنج کودکان در ستاد علوم شناختی انجام می شود

سه‌شنبه 27 تير 1396

 

 

روابط عمومی/ در جلسه مشترك تخصصی سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ، نمايندگان ستاد علوم شناختي رياست جمهوري، مركز علوم شناختي صدرا (وزارت دفاع)، آموزش و پرورش كه در روز دوشنبه مورخ 96/4/26 در محل سازمان نظام برگزار گرديد، مقرر شد، سازمان نظام حداكثر اهتمام خود را در سازمان دهي آزمون هاي رواني به كار گيرد، دكتر محمد حاتمي معاون امور كميسيونها و نظارت حرفه اي، دراین جلسه عنوان داشت ، نظام روانشناسی در خصوص استاندارد سازي و اعتباریابی آزمونها مسئوليت دارد ، تلاشهاي خوبي هم در حال انجام است . ازجمله تصويب آيين نامه تأسيس مركز ملي روانسنجي و فعاليت هاي كميسيون روانسنجي به رياست دكتر پاشاشريفي و كميسيون شناختي به رياست دكتر خرازي ، اما بحث اعتبار يابي واستاندار سازی آزمونها سامان دهی می شود . علاوه بر اين آزمونها مانند پروانه تخصصی بايد نظارت شود با افراد سودجو كه خارج از اصول علمی مبادرت به ترجمه يا توليد آزمونهاي رواني مينمايند وبه كيفيت علم و فن آوري لطمه مي زنند، برخورد نمود ومراکز عرضه آزمونها ضرورت دارد از کمیسیون مراکز ما مجوز دریافت دارند.در اين جلسه دكتر حسن پاشاشريفي بیان داشت پروژه آزمون وكسلر٥ در ستاد علوم شناختی مراحل پایانی هنجاریابی واستاندارد سازی خود را طی می کند بايد تمهيدات لازم انجام شود و از طريق سازمان نظام اطلاعات لازم به مخاطبين داده شود و از امنیت ومالکیت معنوی اين پروژه مهم حمايت شود. و تست های موجود در بازار در این زمینه وسایر زمینه ها که بدون نظارت سازمان نظام می باشند،جهت بررسی وتایید به دبیر خانه مرکز ملی روانسنجی ارسال شود.بدیهی است ،تستی معتبر است که به تایید شورای آزمونهای روانی مرکز ملی روانسنجی برسد.

 

 

 

تعداد بازدید: 1541

 

ارسال نظر

    2 + 67