يكشنبه 25 آذر 1397

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 3 تير 1396

 

 

کمیسیون روان سنجی 96/3/29
آقای ناصر صادق
کمیسیون روان شناسی بالینی 96/3/29
آقای سهراب ثقفی
آقای روح اله رستمی
کمیسیون روان شناسی 96/3/31
خانم ملیحه ایلخانی
خانم دکتر نسیم نوری
خانم دکتر نرگس رازقی

 

 

تعداد بازدید: 1487

 

ارسال نظر

    10 + 91