يكشنبه 28 دی 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

چهار‌شنبه 17 خرداد 1396

 

 

کمیسیون روان شناسی 96/3/10

خانم دکتر زهره رافضی

آقای رستم قالبی

به صورت حقوقی در آموزش و پرورش استان لرستان

کمیسیون مشاوره تحصیلی 96/3/17
خانم مرضیه رضایی

 

 

تعداد بازدید: 2266

 

ارسال نظر

    5 + 52