يكشنبه 28 دی 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

چهار‌شنبه 3 خرداد 1396

 

 

کمیسیون مشاوره شغلی 96/2/31
خانم مطهره ضیائی
خانم راهب عابدی
کمیسیون روان شناسی کودکان استثنایی 96/3/1
آقای دکتر محمدپارسا عزیزی
آقای علی علی پور صنوبری
کمیسیون مشاوره خانواده 96/3/1
آقای دکتر خسرو حمزه
کمیسیون روان شناسی صنعتی و سازمانی 96/3/1
آقای صالح هادیان (گواهی فعالیت)
آقای احمد بیرانوند (گواهی فعالیت)
کمیسیون روان شناسی بالینی 96/3/1
آقای آرش نامداری
آقای مرتضی بادله شموشکی (گواهی فعالیت)

 

 

تعداد بازدید: 3116

 

ارسال نظر

    8 + 13