يكشنبه 28 دی 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 23 ارديبهشت 1396

 

 

کمیسیون مشاوره شغلی 96/2/17
خانم فاطمه مصطفایی
کمیسیون مشاوره خانواده 96/2/18
خانم دکتر نازک حسینی
خانم دکتر سمیه کاظمیان
کمیسیون روان شناسی بالینی 96/2/18
خانم ملیحه فراهانی
خانم فاطمه نوربالا (گواهی فعالیت)

 

 

تعداد بازدید: 2486

 

ارسال نظر

    1 + 78